Carwrapping

In 2009 hebben we het 200-jarig bestaan van onze stad Tilburg gevierd. Tilburg kent een rijke historie als textielstad. De stad is opgebouwd van onderop. vanuit de dorpen en vanuit de kracht van gewone Tilburgers. In de ontwikkeling van Tilburg hebben organisaties waarmee het CDA zich verwant voelt een belangrijke rol gespeeld. Het is onze ambitie om de grootste politieke partij van Tilburg te worden en zo gestalte te kunnen geven aan datgene waar we voor staan. En daarvoor doen we ook graag een appèl op u.

Geleverde producten

Wij hebben voor CDA Tilburg – Udenhout – Berkel Enschot volgende diensten geleverd:
  • Carwrapping